Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAËZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

TSRI (tussenpunten)

In het handboek gedefiniëerd als "verbinding tussen bloed en energie". Hier gaan wij nader op in.

Energie is in het lichaam WARMTE en alle optredende krachten zijn hiervan afgeleid. Voor het transport van die warmte zijn de rode bloedlichaampjes, zijnde een discontinu gebeuren, onvoldoende en dit transport moet dus m.b.v. een vloeistof gebeuren.

De vloeistof in het bloed is LYMFE. Dit energietransport wordt aangestuurd door het acupunctuursysteem want een ander energiesysteem is er niet. Wij weten nu dus waarom het lymfesysteem zich zonder hart voortbeweegt. Dit systeem stuwt dus de stofwisseling van de cellen aan en Voll zat er dus niet naast dat kanker en lymfe met elkaar te maken hebben.

Dat ene Tsri-punt per HM is dus een lachertje; het is ons gelukt ze allemaal te traceren wat veel therapeutische mogelijkheden geeft.

 

TSRI punten. (pdf-document.)