Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Combinatiepunten

Dit zijn volgens het Handboek a-punten die verbinding hebben met het orgaan. Dit is gemakkelijk; als u het orgaan weet wat in ongerede is, dan zoekt u eenvoudig de a-punten er bij op. Anderzijds kunt u via een serie metingen bij een latente toestand bepalen wat u het eerste moet aanpakken.

De aantekeningen bij de kolommen zijn voor onszelf; u hanteert uw eigen systemen met in achtneming van de acupunctuurregels.

 

Meer over combinatiepunten. (pdf-document)