Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Maximaaltijd c.q. Drainage

In de acupunctuur is het zo dat de Hoofdmeriadianen (HM) om de 2 uur hun maximaaltijd hebben. Wij hebben vastgesteld dat de seizoenfrekwentie dezelfde is als de drainagefrequentie en er zijn dus 6 frekwenties.

De HM worden dus in hun seizoen gedraineerd en krijgen daarom dan dus hun maximale werking. Dit draineren moet u zich zo voorstellen dat de HM op zijn eigen frekwentie staat te resoneren en dit kunt u zich plastisch voorstellen als het vlies waarop de zandkorrels bij een bepaalde frekwentie opspringen. Is het nu zo dat bij de overgang van het ene seizoen in het andere het eerste seizoen abrupt stopt met draineren? Neen. Dit zou nl. betekenen dat een HM 2 uur per dag draineert en de andere 22 uur vervuilt en 11 vervuilende HM is een belasting die niet op te brengen is. Ook kan 2 uur draineren niet op tegen 22 uur vervuilen; dweilen met de kraan open.

Er zijn dus a-punten van de andere HM die dus dezelfde frekwentie moeten hebben als de seizoenpunten van de HM die dan de "maximaaltijd" heeft.

We zijn er in geslaagd die a-punten te vinden en dit geeft een therapie om de HM te schonen als zij t.g.v. ziekte o.i.d. vervuild raken. De H, V, A, M, W is te simpel, te schematisch, de seizoenpunten hebben meerder frekwenties.

 

Meer over maximaaltijd c.q. drainage. (pdf-document)