Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Kanker

Dit hoofdstuk is een vervolg op het vorige en hoofstuk 2.

ALLES gaat door de AARDE.

Wij weten van Voll dat kanker en lymfe onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hij heeft op HM Mi de lymfepunten gevonden. Dit heeft konsekwenties voor Mi 21 (alle LuO) en dus voor het LuO-Bronpunten-systeem.

Ma/Mi zijn gekoppelde Aardemeridianen en vormen met Lo (Mi/Lo) en Di(Ma) de grote meridianen. Mi 21 ligt op de long en dit orgaan heeft dus invloed op Mi 21.

Bij kanker is de acuaansturing yang-yin in ongerede geraakt en nu is Jen Mo = alle YIN en Tou Mo = alle YANG.

Ook weten wij dat alle degeneratieprocessen gemeten kunnen worden aan het cyclopenpunt (YIN TANG) midden tussen de wenkbrauwen, op Tou Mo.

Wij gaan nu de vreselijke pijn die bij kanker optreedt onder de loupe nemen. In de gezichtsneusacupunctuur is YIN TANG het punt voor de long waar alle analgesie aan opgehangen wordt.

Let wel: het is een reflexpunt, geen acupunt.

Zie ook bijlage gezichtsneusacupunctuuracupunctuursysteem

Wij kunnen ons hier het volgende bij voorstellen. Als het acusysteem door wat voor noxe dan ook belast wordt, zal de Aarde Ma/Mi reageren; de Ma-HM zal de Mi-HM aansturen en Mi 21 komt in beeld t.w. alle LuO. Mi zit met de Lo-HM in de grote meridiaan die dus ook belast wordt.

Tou Mo (alle YANG) heeft enige a-punten die Lo-AM zijn die het Lo-reflexpunt YIN-TANG veroorzaken en op den duur zijn eigen leven gaat leiden want het valt niet onder het acusysteem. Van de Lo/Mi moet dus de Mi-HM in casu Mi 21 het gelag betalen en het LuO-bronpuntensysteem stort in en daarmee het acusysteem en YIN-TANG wordt steeds sterker.

Dit is de duivelscircel.

Komt nog bij dat Ma/Mi gevolgd wordt door Lo/Di(metaal) die weer gevolgd worden door Bl/Ni(water) in het Sheng-Ko systeem. Bl/Ni regelt het uro-genitaal stelsel dus als daar iets mis is zit de zaak op slot en valt het knobbeltje in de borst te verklaren.

Er bleek ons destijds dat er voor kanker een frequentie in het algemeen is (dus de dispositie) en de frekwentie voor de plek waar het zit.  Lees verder ..