Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Seizoen(drainage)punten

Drainage kunt u zich alsvolgt voorstellen:

een rubber vlies, waarop zandkorrels die bij een bepaalde frekwentie van het vlies omhoogspringen. Wij hebben er destijds voor eigen gebruik aantekeningen bij gemaakt; u kunt ze meenemen of negeren.

Het seizoensysteem zoals het nu in de acupunctuur gehanteerd wordt heeft geen veiligheid als een HM op hol slaat. Wij hebben de dwarsverbindingen weten te vinden en delen ze nu aan u mee.

Meer over de Seizoen(drainage)punten.. (pdf-document)