Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Kanker/Emulsie

 

In het begin van de 19e eeuw stelde een Engelse huisarts Percival Pott een onderzoek in naar kanker die Engelse schoorsteenvegers bij hun balzak hadden. Let wel, de schoorsteenvegers werden door de van klimijzers voorziene schoorsteen van de met vetkolen gestookte open haarden omhoog gejaagd.

Pott kwam er dus achter dat teer de kanker veroorzaakte. Houdt dit vast.

Uit onze jeugd weten we dat kauwen op PEK een gloeiend hete mond veroorzaakte en wij stellen vast dat het pek het speeksel ont-emulgeerde en de hitte vrij kwam.

Tussen haakjes: het hoofddoel van speeksel is dus het emulgeren van voedsel.
De teerenergie wordt dus via de acupunten JM1 en TM1 het lichaam ingezogen en veroorzaakt daar ont-emulgeren van het bloed met de nodige consequenties.

Op die plaats is het meestal sterk bezweet en ten gevolge van dat vocht kan OSMOSE, waardoor teeratomen het lichaam ingezogen worden, niet uitgesloten worden. Petje af voor Pott.

Voor wat betreft THERAPIE verwijzen wij naar eerdere hoofdstukken waarin EAV, Mora, Vega etc. vermeld staan.

 

Lees het hele artikel over Kanker/Emulsie (pdf-document)

(wordt vervolgd..)