Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

De Laatste Halte, Eindstation POLIO

 

ORGANISCHE VERBINDINGEN (OV)

1. Organische en anorganische chemie. - De o r g a n i s c h e  c h e m i e omvat de studie van de k o o l s t o f v e r b i n d i n g e n, met uitzondering van enkele eenvoudig gebouwde (de carbiden en carbonaten). De laatste rekent men met de koolstof zelf en alle andere elementen met hun verbindingen tot de a n o r g a n i s c h e  c h e m i e.

 

Lees het hele artikel over De Laatste Halte, Eindstation POLIO (pdf-document)