Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAËZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Beschouwing over de kankercel en de gemodificeerde kleretroep

 

Het verfijnde mechanisme van temperatuur van de lichaamscel wordt opgeleverd door zuurstof-gistingrelatie, aangestuurd door het acusysteem. Als de cel te heet wordt t.g.v. de zuurstofenergie gaat het over op koeling door de veel kleinere gistingenergie in te schakelen. Dit gaat met de snelheid van het acusysteem en is dus niet waarneembaar. Het is dus zo dat er continu kanker in de cel gevormd wordt; dus een veiligheid. Tot er t.g.v. welke laesie dan ook de gisting niet meer “terug”gaat en de eerste kankercel gevormd wordt.
Dit is alleen met de EAV traceerbaar.
Houdt dit vast.

 

Lees het hele artikel over Beschouwing over de kankercel en de gemodificeerde kleretroep (pdf-document)