Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Aanvulling op de EAV / Finesses

 

De Electro-acupunctuur van dr. Voll is niet zo volmaakt als wij zouden willen alhoewel er met de EAV grote resultaten bereikt worden.

Tot op heden wordt er niet per Yang- en Yintijd gemeten.

Dan wordt er gemeten met messing (Cu/Zn) electroden en worden deze katalysatoren acu-energetisch aan de meting toegevoegd. Dit betekent dus een onjuiste meting want de gevonden nosoden worden ingespoten zonder deze acu-energetische toevoeging. Wij brengen onder uw aandacht dat Zn voedsel is voor tumoren en dat dus het acu-energetisch aanbieden van Zn vermeden moet worden.

 

Lees het hele artikel over Aanvulling op de EAV / Finesses (pdf-document)