Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

POLIO, CVA, DWARSLAESIE, BIJZIEND

 

Tot op heden is er voor wat betreft de invaliditeit ten gevolge van deze aandoening niets bereikt; heeft het niveau van 30 jaar en langer geleden. Bij de revalidatie leer je wat strompelen achter een rollator en dat is het.

Er is zoal wat uitgedacht om de electrische stroom weer door de zenuwbaan te krijgen, hoge Volt, lage Volt, niets hielp. Dan het magnetisme en daar zijn ook wat apparaten voor uitgedacht en niets hielp.

Informatieverzamelen bracht ons bij de reguliere geneeskunde bij enorme verhalen waar je weinig mee kon en bij de alternatieve geneeskunde op receptuur van acupunten die dan zo snel mogelijk toegepast moeten worden maar dat tot nu toe niet geholpen heeft.
Kortom: een hopeloze zaak
Wacht even, want:

 

Lees het hele artikel over POLIO, CVA, DWARSLAESIE, BIJZIEND (pdf-document)