Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAËZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

 

Accumulatiepunten

 

In de klassieke acupunctuur komen wij ze tegen en het zijn gewoon klassieke TUSSEN(TSRI) punten. Als u een patiënt bij u krijgt na veel gedokter in de reguliere geneeskunde dan is het acusysteem een mer à boire.

 Hoe te beginnen? Een van de manieren is de ANAMNESE (de ziektegeschiedenis): De patiënt is het meeste vergeten, haalt hoofd- en bijzaken door elkaar en dan daarbij: de acu-symptomatologie is dermate gecompliceerd dat het onmogelijk is de juiste a-punten te traceren. Duizenden jaren acupunctuur heeft het volgende opgeleverd: De punten waar meetbaar is dat schadelijke energie van buitenaf het lichaam is binnengedrongen, vooral bij acute symptomen van meridianen en organen, die toe te schrijven zijn aan externe invloeden, dienen behandeld te worden.

Het zijn:

Bl63    DC7   Lo6

Ga36   Di7    Ni5  Meten en therapie

Ma34   Ha6   Le6  zowel inYANG als

Du6     Kri4   Mi8  in YIN-tijd