Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAËZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Hulda Clark en Chelatie

Wij laten mevrouw Clark aan het woord: “Chelatie is een krachtige manier om snel meer zuurstof in het bloed te brengen. De belangrijkste regel die men in acht moet nemen is om de behandeling LANGZAAM te doen, vooral wanneer er ethylene diamine tetra acetaat (EDTA) gebruikt wordt om zware metalen te verwijderen, is het aan te bevelen om de behandeling uit te smeren over twee hele uren. Kleinere doses mogen in een kortere tijdsduur gegeven worden. In het algemeen bent u zelf degene die aangeeft wat het tempo moet zijn. Heb het erover met de verpleging. Wekelijkse chelatiebehandelingen kunnen klachten voor bejaarden oplossen waar geen enkele andere behandeling hielp”.

Wij denken dat mevrouw Clark hier doelt op oude mensen bij wie een been geamputeerd moet worden vanwege vergevorderde vaatsclerose. Wij kwamen destijds bij de chelatietherapie een hoogbejaarde (82) dame tegen die nog wit wegtrok toen zij vertelde dat enige jaren eerder haar rechterbeen geamputeerd had moeten worden. Zij ging toen op vakantie naar haar zoon in Calgary met het rechterbeen er nog aan.

Tussen beginnende vaatsclerose (All1c) en amputatie ligt een heel traject. De EAV heeft een hele serie metingen voor het bloedvatenstelsel waarmee ook de verbetering ten gevolge van de chelatietherapie is vast te stellen.