Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

DE ONTBREKENDE SCHAKEL

 

Het voorgaande moet toch tegen het licht gehouden worden.
De invloed van electriciteit en magnetisme is al heel lang onderkend. Daar zijn zoal wat apparaten op ontworpen met baden en dergelijke. En het werkt geen van allen voor een deuk.

Er moet dus ergens een laesie zijn, maar waar zit die ?!

 

Lees het hele artikel over DE ONTBREKENDE SCHAKEL (pdf-document)