Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAËZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

BEHANDELING VAN TUMOREN - een snelle meting

 

De Medicamententest van doktor Voll en de Vegatest vinden plaats doordat een plaatje over de Nosoden gelegd wordt en de meting in het meetcircuit gebracht wordt. Er liggen 10 nosoden in een kartonnnen doosje en deze methode is erg omslachtig en tijdrovend.
Door ALLE doosjes van een eigen plaatje te voorzien (zie tekening) kunnen we - net als zappen bij de televisie - de signalen om de 6 seconden achter elkaar laten passeren.

Let wel: GEEN MESSING electroden gebruiken maar STALEN en de Griffel dient geïsoleerd te zijn.

Lees het hele artikel over Behandeling van tumoren - een snelle meting (pdf-document)