Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

 

KANKER BIJ KINDEREN

 

Wij zijn er tot nu toe van uitgegaan dat kanker zijn oorzaak vindt in Energetische (YANG) laesies en/of Anatomische (YIN) laesies, maar bij kinderen stoten wij ons hoofd.

 

Want:

  1.  Vanwege hun jeugdige leeftijd kunnen zij niet of nauwelijks laesies opgelopen hebben.

  2.  Hun veel kleinere WVDM-bol en tengevolge daarvan grote krachten aan het oppervlak weerstaat ALLES zou je zeggen (men bestudere de Elliptica).

  3.  1 op de 3 mensen krijgt KANKER en dit is bij kinderen - gelukkig - veel lager.

 

Lees het hele artikel over Kanker bij kinderen (pdf-document)