Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

 

GEMEENSCHAPPELIJKE OORZAAK VAN ZIEKTEN

 

In dit hoofdstuk onder andere:
1. Gemeenschappelijke stofwisseling
2. Enzymen
3. Emulsie, benzeensulfonzuur
4. Lever
5. Amygdaline, laetrile
6. Onzichtbaar proces
7. Esters
8. Nitroglycerine
9. UV-licht
10. Blauwzuur
11. Fenolen
12. Hoge bloeddruk
13. Bloed
14. Alzheimer
15. Zuiveringszout
16. Diabetes
17. Retinitis
18. Lymfe
19. Tracering/therapie

 

 

Lees het hele artikel over Gemeenschappelijke oorzaak van ziekten (pdf-document)