Andries M. de Wit

Je kan je lot niet ontlopen

Personalia

pasfoto zw 001

Andries M. de Wit

 

EBEN HAƋZER

IK HEB MIJN RONDJE GEMAAKT

EEN FOETUS IS EEN MENS

EEN SCHIP ZOEKT ZIJN EIGEN HELLING NIET UIT

JE MOET EEN HUIS BOUWEN BIJ EEN BOOM (ds. Zelle)

ER IS GEEN ALTERNATIEF VOOR DOEN

ALS JE NIET WEET OF JE GELIEFD OF GEVREESD BENT, ZORG DAN DAT JE GEVREESD WORDT (MACHIAVELLI)

DOE NIETS EN HET WORDT GEDAAN (LAO TSE)

JE KAN NIET ALTIJD MET EEN SCHAARTJE KNIPPEN (DIRK POST)

id hoogovens klein

Schizofrenie

 

Tot en met de dag van vandaag heeft men de oorzaak van schizofrenie niet weten te vinden evenmin als de genezing.
Het ligt dus in de sfeer van "hij is ziek maar ze kunnen niet vinden wat het is".

Na hoofdstuk 52M is het eenvoudig.
Dr Voll heeft in zijn grote tijd een jonge man behandeld met deze aandoening en wist hem op de been te krijgen.

 

Lees het hele artikel over Schizofrenie (pdf-document)

 

 

 

 

Keys: Schizofrenie, Voll, prostatitis, NAW, EAV